New Album 'Llinyn Arian' - released Friday 8th June

image description

It's been five years since the release of our debut album 'Adnabod', but we're thrilled to be finally releasing our second album 'Llinyn Arian' into the world on the 8th June. 'Llinyn Arian' is all about relationships, with each other, with our friends and family, and with our surroundings. It is a celebration of life, and this this is our way of saying thank you!

We will be celebrating with a very speical preview event at the Mission Gallery, Swansea on Thursday 7th June where we will be performing, as well as displaying the original artwork by Carys Evans. Afterwards, there will be a chance for the audience to enagage in a discussion with the musicians and the artist, to find out more about the unique creative collaboration between these three women.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i ni rhyddhau ein albym gyntaf 'Adnabod', ond o'r diwedd, ryn ni mor falch i allu rhyddhau ein ail albym 'Llinyn Arian' i'r byd mawr ar yr 8fed o Fehefin. Mae 'Llinyn Arian' am berthnasau, gyda'n gilydd, gyda'n ffrindiau a theulu, a hefyd gyda'n amgylchedd. Mae e'n ddathliad o fywyd, a dyma ein ffordd ni o ddweud diolch!

Byddwn yn dathlu gyda digwyddiad arbennig iawn yn Oriel y Mission, Abertawe ar nos Iau 7fed o Fehefin. Ar y noson byddwn yn perfformio darnau oddi ar ein albym newydd, yn ogystal a dangos y gwaith celf gwreiddiol gan yr artist Carys Evans. Ar ol y perfformiad bydd cyfle i'r gynulleidfa cymryd rhan mewn sgwrs arbennig gyda'r artist a'r cerddorion i ddarganfod mwy am y broses creadigol, a'r cydweithio unigryw rhwng y tair ohonynt.